หจก.ภาสิน
ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 6035 41000 206
โทร&แฟกซ์  056-371188, 056-371106

สติ๊กเกอร์ offset พิมพ์ 4 สี


กล่อง,กระป๋อง,ขวด บรรจุภัณฑ์


ซองอลูมิเนียมฟอยล์


เยื่อชาชง


แผงBLISTER สำหรับบรรจุมือ


อลูมิเนียมฟอยล์ , PVC สำหรับเครื่องทำ BLISTER