หจก.ภาสิน
ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 6035 41000 206
โทร&แฟกซ์  056-371188, 056-371106

HALLO 2HG - 2 แถว


HALLO 3YK


HALLO 3YM


เครื่องจ่ายTOWA