หจก.ภาสิน
ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 6035 41000 206
โทร&แฟกซ์  056-371188, 056-371106

           รูปแบบ : ชนิดม้วนสะดวกต่อการใช้งาน กาวคุณภาพดีเขียนง่าย พร้อมกล่องสำหรับการใช้งาน โดยออกแบบกล่องให้พอดีกับ ตัวรถเครื่องมือ จำนวนแต่ละแบบ จำนวนต่อม้วน สามารถสั่งได้ตามต้องการ