หจก.ภาสิน
ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 6035 41000 206
โทร&แฟกซ์  056-371188, 056-371106

กิจกรรม

  • มอบทุนศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน ประจำปี
  • สถานที่สำหรับฝึกงาน
  • กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • สวัสดิการพนักงาน ท่องเที่ยวประจำปี

 


วัฒนธรรมองค์กร