หจก.ภาสิน
ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 6035 41000 206
โทร&แฟกซ์  056-371188, 056-371106

สติ๊กเกอร์งานโภชนการ


ซองช้อนส้อม/ถุงครอบแก้ว


กล่องอาหารว่าง


ถุงใส่อาหารเหลว


ถุงอาหาร